OSNOVNA ŠOLA COL

5273 COL

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
4551ALEXANDER,L G K?S FIRST CASE 1999 1/1
8566KAJ je najboljšeKAJ je najboljše ; afriška ljudska pravljica 1990 1/1
7164ARHAR, Vojan Tihomir KAJ medvedek sanja 2007 1/1
5758GOLOB, Nataça KAJ nam govorijo umetnine - uźbenik 2005 1/1
6771KAJ pa ti piskaç-slovenske ljudske 0000 0/0
6941BAILEY, Gerry KAJ poźeti z denarjem? 2007 1/1
7121FRITH, Alex KAJ se dogaja z mano? 2007 1/1
6847TANCER, Darko KAJ veç o prometu? 0000 0/0
3941KAJ ČUTIMO? KAKO SE OBNAŠAMO? 1998 1/1
190KAJ, kako, zakaj? 1995 2/2
161KAKO deluje?: Človekovo okolje 1988 2/2
4114KAKO dobimo, naredimo .. ? 1998 1/1
7091THEIS, Angelika KAKO je Ali Baba rešil 40 razbojnikov 2007 0/0
7436SEVLJAK, Jože KAKO je martinček shujšal 2008 1/1
3113KAKO je nastala ManiokaKAKO je nastala Manioka ; legenda Indijancev Tupi 1997 2/2
6616CIGOJ, Lidija KAKO nastajajo fosili - I. - V. 0000 5/5
5730Discovery channel school KAKO nastane dojenźek 2003 1/1
7147STREŽEK, Andreja KAKO pa je tebi ime? 2007 1/1
7575HANUŠ, Barbara (et al.) KAKO raste svet - berilo, 1./2. del 2005 2/2
6455MLAKAR, Ida KAKO sta Bibi in Gusti porahljala prepir 2006 1/1
7356RUTAR Leban, Tina (et al.) KAKOVOST življenja otrok v šoli ; priročnik za samoevalvacijo šole 2008 1/1
4535KAKU se kej narod rihta 2000 1/1
545KAKU so živejli in si dejlali kratek cejt 1996 1/1
1541KALEVALA: finski narodni ep 1991 1/1
4056KALILA in Dimna: knjiga modrosti 1998 1/1
5607S KAM Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI 2004 1/1
7402PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana KAM gredo sanje 2008 1/1
7330SAM, Anej KAM greš, Evropa 2008 1/1
7594MARKIČ, Matjaž KAM greš, Pika? 2004 1/1
6134DITERLIZZI, Tony (et al.) KAMEN vsevid 2006 2/2
6022ŠTRUKELJ, Mirjam (ur.) KAMENČKI ; pesmice, igrice in pravce s Krasa, z Brkinov in Vipavskega 2005 1/1
5674PILKEY, Dav KAPITAN Gatnik in gnev grozovite Gatograbke 2005 1/1
7587TOMŠIČ, Marjan KAR je moje, je tudi tvoje 2004 1/1
6865AN¬IK, Eva (et al.) KAZALCI okolja 2005 2006 2/2
7171JURCA, Branka KDAJ so bili partizani veseli 1986 0/0
6472LAMBERT, Sandrine KDO bo pospravil igraźe? 2006 1/1
1864KDO bo z nami šel v gozdiček 1977 1/1
5446GOLOB, B. (ur.) (et al.) KDO se skriva v ogledalu? 2004 0/0
5450GOLOB, B. (et al.) KDO se skriva v ogledalu? 2004 0/0
5451GOLOB, B. (et al.) KDO se skriva v ogledalu? 2004 1/1
5964GOLOB, Berta (et al.)(ur.) KDO se skriva v ogledalu? - Berilo 6 2005 12/16
7321GOLOB, Berta (et al.) KDO se skriva v ogledalu? - berilo 6 2008 6/19
9356KEKEC : Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi I-IV KEKEC ; Prgiščenajboljših kratkih zgodb in pesmi, I-IV 2014 4/4
6633KEK¬EVE ukane 0000 0/0
8519GABRIČ, Alenka (et al.) KEMIJA 8 ; zBIRKA NALOG IN VAJ Z REŠITVAMI 2012 1/1
6010GABRI¬, Alenka (et al.) KEMIJA 9 - zbirka nalog in vaj 2005 1/1
5644DOLENC, Darko (et al.) KEMIJA danes 2 - delovni zvezek 2003 1/1
5643GABRI¬, Alenka (et al.) KEMIJA danes 2 - uźbenik 2003 1/1
6087Gla§ar, Saça A. (et al.) KEMIJA danes ; uźenje z nalogami 2004 2/2
6578GLA¦AR, Saça A. (et al.) KEMIJA danes ; uźenje z nalogami 2006 3/3
5653GLA¦AR, Saça A. (et al.) KEMIJA danes: uźenje z nalogami 2004 1/1
438KEMIJA leksikoni Cankarjeve založbe 1984 1/1
6837KEMIJA v kopalnici 0000 1/1
6730KEMIJA v uporabi 0000 1/1
6915DOLENC, Darko (et al.) KEMIJA za devetletko 2007 1/1
6698KEMIJA-ogljikov oksid, fosfat 0000 1/1
6691KEMIJA-predelava zemeljskega olja 0000 1/1
6704KEMIJA-reaktivnost elementov 0000 1/1
6683KEMIJA-te§ke kovine v naravi 0000 1/1
6684KEMIJA-v domaźi kuhinji 0000 1/1
6682KEMIJA-voda źudovita tekoźina 0000 1/1
6681KEMIJA-zrak in plini iz ozraźja 0000 0/0
6738KERAMIKA v obrti in umetnosti 0000 0/0
6600KINCHO 0000 0/0
4747KING ARTHUR 2001 0/0
5939HARDY-GOULD, Janet KING Arthur 2005 1/1
6739KIPARJENJE v lesu 0000 0/0
871KITAJSKE pravljice 2 1984 1/1
854KITAJSKE pravljiceKITAJSKE pravljice ; knj 2 1984 1/1
879KITAJSKE pravljice I KITAJSKE pravljice I ; knj. 1 1984 1/1
7364DUŠA, Zdravko KJE so doma dobri možje 2008 2/2
9320Kjer knjige najdejo dom : 150 let knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi KJER knjige najdejo dom 2014 1/1
6669KLAVIR 0000 0/0
7096KOVAČ, Polonca KLEPETAVA želva 2007 1/1
5963Knji§nica Otona ¦upanźiźa KLICARJI ZVEZD 2005 1/1
7479Vidmar, Janja KLUB besnih punc 2008 1/1
3754KNJIGA modrosti in Sirahova knjiga 1995 1/1
6588PRIJATELJ, Ivan KNJI¦EVNOST MLADOSLOVENCEV 0000 0/0
6589PRIJATELJ, Ivan KNJI¦EVNOST MLADOSLOVENCEV 0000 1/1
6795KNJI¦KO - uganke za knji§ne molje 0000 0/0
6898PODGORćEK, Mojiceja KO Energija obźuduje Veselje, Red potrebuje Optimizem 2007 1/1
6050PREGL, Kobe Tatjana KO bom velik 2005 1/1
6774KO imaç vsega poln kufr...-Kingston 0000 1/1
7008GRGINIČ, Marija KO pravljice oživijo - berilo 2003 5/26
7347GRGINIČ, Marija (et al.) KO pravljice oživijo - priročnik 2004 1/1
6037JURCA, Branka KO zorijo jagode 2005 0/1
7017URAN, Terezija (et al.) KOCKA 4 - delov. zv. 2006 1/1
6926URAN, Terezija (et al.) KOCKA 4 - priroźnik 2003 1/1
6927URAN, Terezija (et al.) KOCKA 4 - učbenik 2007 7/7
5677URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 2003 0/0
7064URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 - delov. zv. 2007 1/1
5678URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 - delovni zvezek 2003 0/0
6928URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 - priročnik 2004 2/2
6929URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 - učbenik 2003 1/1
7303URAN, Terezija (et al.) KOCKA 5 - učbenik 2008 2/2
5874DORNIK, Marjana (et al.) KOCKA 7 - uźbenik 1. in 2. del 2003 0/0
6335DORNIK, Marjana (et al.) KOCKA 8 - uźbenik 2003 1/1
5191KOCKA 8KOCKA 8 ; matematika za 8. razred devetletne osnovne šole. 2003 1/1
5817DORNIK, Marjana (et al.) KOCKA 9 2005 1/1
6334DORNIK, Marjana (et al.) KOCKA 9 - delovni zvezek 2005 1/1
6057JEćE, Marko KODRLAJSASTI piton 2005 1/1
7449Kropej, Monika (et al.) KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado ; slovenske pripovedi ob letnih mejnikih 2008 2/2
6965KOFOL, Toni (et al.) KOLEDAR narave 1980 2/2
5788SUHODOLČAN, Primož KOLESAR naj bo! 1999 2/2
6570VRABI¬, Toma§ KOLODVOR letnih źasov 2006 1/1
5625ILC, Andrej (ur.) KOMADI 2004 1/1
6440NOLIMAL, Fani KOMBINIRANI pouk včeraj, danes, jutri ; didaktični priročnik 2001 1/1
5760PLATT, Richard KOMUNIKACIJA od hieroglifov do hiperpovezav 2005 1/1
3822KOMUNIKACIJE in jezik 1970 1/1
6041PAV¬EK, Tone KONCERT 2005 1/1
6932LEWIS, C. S. KONJ in njegov fantič 2007 2/2
8851NANDA, M. KONJIČKI IZ KROMPIRJA 1957 1/1
6646KONZERVIRANJE §ivil 0000 1/1
6051JOHNSON, Jane KOPEL za malega zajźka 2005 1/1
7462POLENEC, Anton KORAK v morje 1978 2/2
7061RODE, Marjan (et al.) KORAKI v času. Od prazgodovine skozi stari in srednji vek 2005 1/1
6165BINGHAM, Caroline KORALNI greben ; en dan v §ivljenju §ivali na koralnem grebenu 2006 1/1
881KOREJSKE ljudske pripovedi 1979 2/2
8993KOREJSKE pripovedke 1953 1/1
806KOROŠKE pripovedke 1972 2/2
1548KOŠIR, Niko 1978 1/1
3555KRAJEVNI leksikon Slovenije KRAJEVNI leksikon Slovenije ; knj 1 1968 1/1
3556KRAJEVNI leksikon Slovenije KRAJEVNI leksikon Slovenije ; knj 2 1971 1/1
329KRAJEVNI leksikon Slovenije KRAJEVNI leksikon Slovenije ; knj 2 jedro osrednje Slovenije in njen jugovzhodni del 1980 1/1
328KRAJEVNI leksikon Slovenije KRAJEVNI leksikon Slovenije ; knj 3 svet med Savinjskimi alpami in Sotlo 1980 1/1
327KRAJEVNI leksikon Slovenije KRAJEVNI leksikon Slovenije ; knj 4 podravje in pomurje 1980 1/1
1003KRALIČ pa Lejpa VidaKRALIČ pa Lejpa Vida ; slovenske pravljice in povedke iz Porabja 1996 1/1
1521KRALJ boja iz Hetitske pismenosti 1971 1/1
4883KRALJICA VIDA 1986 1/1
6859KRANJ, Preçernovo in univerzitetno mesto 0000 0/0
6737KRASILNE tehnike v keramiki 0000 0/0
249KRATKOČASNIK 1991 1/1
5572BLA¦IŹ, Milena KREATIVNO PISANJE 1 1995 0/0
6030MUCK, Desa KREMPLIN 2005 1/1
4601KRES na Grebljici: povedke z Loškega pogorja 2000 1/1
3086KRESNICEKRESNICE ; stara Koroška narodna pesem 1987 2/2
1583KRI v plamenih 1961 1/1
5801FRIEDRICH, Joachim KRIK iz zbornice 2005 1/1
3088KRIVOPETNICE in zlatorog 1985 1/1
5673FRIEDRICH, Joachim KROKODIL z interneta 2005 1/1
7598MADDOX, Tony KROKODILČEK Tilček in kit 2009 1/1
478KRONIKA 20.(dvajsetega) stoletja 1993 1/1
4389KROTIMO TELEVIZIJO 1999 1/1
6654KRO¦ENJE apnenca v naravi 0000 1/1
7528HUBERY, Julia KRTEK Gregor in košček neba 2009 1/1
5952SCHWARTZ, Roslyn KRTJI sestrici in hladen vetriź 2005 1/1
5953SCHWARTZ, Roslyn KRTJI sestrici in §itno polje 2005 1/1
7451Lenček, Marina KRUH ljubezni: biti dober kot kruh 2008 1/1
4737KRVAPIVCKRVAPIVC ; vse sorte od Korinja v Suhi krajini do Dolge vasi pri Kočevju 2001 1/1
6652KRVNI obtok 0000 1/1
8687KUHANO, pečeno - na mizo prinešeno 2012-2013 4/4
7354WESTMAN, Johanna (et al.) KUHARICA za najmlajše 2008 0/0
7508BUCIK, Nataša (et al.) KUKUJEV slikovni slovar 2008 1/1
3581KULTURNA dediščina meniških redov 1996 1/1
6375RAZTRESEN, Marjan KULTURNE poti ; Od Alja§a do ¦upanźiźa 2006 2/2
3116371.124 KUNAVER, Dušica 1992 1/1
8885SUHODOLČAN, Leopold KURIRČKOV dnevnik 1977 1/1
4054KURJA JUHICA za najstniško dušo 1997 1/1
5094KURJA juhica za učiteljevo dušo 2003 1/1
566KVINTE kvanteKVINTE kvante ; izštevanke , zbadljivke , šaljivke 1994 1/1
1928MAUER, Neža Kadar Vanči riše 0000 0/0
7726MAURER, NežaKadar Vanči riše 1985 1/1
6547KRISTAN¬I¬, Azra (ur.) Kadar imamo te§ave pri vzgoji 1978 0/0
4076LEVETE, Sarah Kadar kdo umre 1998 1/1
1885MAURER, Neža Kadar ljubimo 1990 1/1
4631GRAFENAUER, Niko Kadart glava nad oblaki plava 2000 1/1
4247PŠUNDER, Majda Kaj bi učitelji in starši še lahko vedeli? 1998 0/0
4382HORN, Peter Kaj bom, ko bom velik 1999 1/1
2785ŠMIT, Jože Kaj dela žabica 1973 1/1
2674ŠMIT, Jože Kaj dela žabica 1973 4/4
2727ŠMIT, Jože Kaj dela žabica 1973 1/1
7699KODRIČ, NeliKaj ima ljubezen s tem 2009 1/1
1882GRAFENAUER, Niko Kaj ima sonce najraje 1979 1/1
2523MUSIEROWICZ, Malgorzata Kaj imam 1984 1/1
2590MUSIEROWICZ, Malgorzata Kaj imam 1984 0/0
5103ŽUŽEK, Branko Kaj imamo radi 1981 1/1
8854ŽUŽEK, Branko Kaj imamo radi 1981 1/1
3865SNEDDEN, Robert Kaj je dvoživka? 1996 1/1
1920ZAGORIČNIK, Ifigenija Kaj je kdo rekel in česa kdo ni 1984 2/2
7718SIMONOVIĆ, IfigenijaKaj je kdo rekel in česa kdo ni 1984 1/1
1925GRAFENAUER, Niko Kaj je na koncu sveta 1973 1/1
7773GRAFENAUER, NikoKaj je na koncu sveta 1973 1/1
2767Afriška ljudska pravljica Kaj je najboljše 1990 1/1
5144SNEDDEN, Robert Kaj je plazilec? 1996 1/1
8375KAVČIČ, Vladimir Kaj je povedal ded 1977 1/1
1539KAVČIČ, Vladimir Kaj je povedal ded 1977 0/0
2494UMEK, Evelina Kaj je prav 1996 1/1
3866SNEDDEN, Robert Kaj je ptič? 1993 1/1
8016SNEDDEN, RobertKaj je sesalec? 1996 1/1
1436COOLIDGE, Susan Kaj je storila Katy 1995 1/1
9448Kaj je to? 2016 1/1
6555DEMćAR, F. (ur.) Kaj je treba vedeti o raku 1993 1/1
175SNEDDEN, Robert Kaj je žuželka? 1993 1/1
2492TAUFER, Veno Kaj kdo je in kaj kdo kuha 1986 2/2
5300MAKAROVIČ, Svetlana Kaj lahko mleko postane 1987 1/1
3592TRATAR, Neža Kaj le v srčku... 1997 1/1
9450Kaj nam prinaša e-Šolska torba 2015 1/1
7407KAJFEŽ Bogataj, Lučka Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? 2008 2/2
3970RODE, Jože Kaj pa Anamarija? 1998 1/1
9014Kaj pa vreme? 1976 1/1
2914KOS, Božo Kaj pa žebelj 1981 0/0
4138KISS, Kathrin Kaj počne krokodil ponoči? 1998 2/2
6414KISS, Kathrin Kaj počne krokodil ponoči? 1998 1/1
3Antonelli, Marco Kaj res že znaš 1995 0/0
9502Kaj res že znaš 1995 1/1
6479MEREDITH, Susan Kaj se dogaja z mano? 2006 1/1
5335KOVAČ, Polonca Kaj se komu sanja? 1990 2/2
5156VEGRI, Saša Kaj se zgodi, če kdo ne spi 1991 1/1
7739VEGRI, SašaKaj se zgodi, če kdo ne spi 1991 1/1
179RAZBORŠEK, Vinko Kaj vemo o alkoholizmu in drugih zasvojenostih 1988 1/1
3126STABEJ, Jože Kaj veš in znaš 1992 0/0
4649EHRLICH, Robert Kaj, če? ; miselni vrtiljak za otroke 2000 1/1
4196SAINT Mars, Dominique de Kaja hoče žepnino 1999 1/1
4398SAINT Mars, Dominique de Kaja se grdo vede 1999 1/1
4201SAINT Mars, Dominque de Kaja se prepira z bratom 1999 1/1
4400SAINT Mars, Dominique de Kaja si želi muco 1999 0/0
4231COLIN, Simon Kako deluje multimedija 1995 0/0
201PARKER, Steve Kako deluje narava 1994 1/1
6045SNOW, Alan Kako deluje pes! 1995 0/0
3828BURNIE, David Kako delujejo stroji? 1990 1/1
7634GRGINIČ, MarijaKako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole 2009 2/2
7926SVETINA, PeterKako je Jaromir iskal srečo 2010 1/1
4893NOVOSEL, Danica Š. Kako je Pavliha kukca prodal 2002 1/1
7455OSOJNIK, Mojca Kako je gnezdila sraka Sofija 2005 1/1
8227PETIŠKA, EduardKako je krtek dobil hlačice 2011 1/1
4217DOSKOČILOVA, Hana Kako je krtek pozdravil miško 1999 1/1
4281PETIŠKA, Eduard Kako je krtek prišel do hlačk 1999 1/1
6942BAILEY, Gerry Kako je nastal denar? 2007 1/1
4355KIPLING, Rudyard Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe 1999 1/1
8973POLENC, Anton Kako je nastala naša Zemlja 1955 1/1
8139ZUPAN, Henrik RikoKako je nastalo Blejsko jezero 2010 1/1
8669PETAN, Žarko Kako je svet postal pisan 1974 1/1
2774KANT, Uwe Kako je šel Janek iskat zgodbo 1987 0/0
2862KANT, Uwe Kako je šel Janek iskat zgodbo 1987 1/1
2692KANT, Uwe Kako je šel Janek iskat zgodbo 1987 1/1
1458ILJIN,M. Kako je človek postal velikan 1950 0/0
5139PATERSON, Kathy Kako lahko poučujem ; namigi za začetnike in izkušene učitelje 2003 1/1
6519HANUć, Barbara Kako lep je svet - delov. zv. 2002 0/0
5315HAUCK, Paul Kako ljubiti in biti ljubljen 1986 1/1
7783PAVLIN-POVODNIK, MartaKako naj napišem 2009 1/1
8410SMITH, Christine Kako narišeš čmrlja 1999 1/1
2549EŠIĆ, Šimo Kako nasmejati mamo 1990 2/2
8061GRGINIČ, MarijaKako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? 2010 1/1
4191BLUESTEIN, Jane Kako otroku postaviti meje 1998 0/0
1989NOVAK-Kajzer, Marjeta Kako pišejo 1993 1/1
5313LAKE, Tony Kako premagaš živčnost 1987 1/1
8727VOGLAR, Mira Kako približamo otrokom glasbo 1979 1/1
6341VOGLAR, Mira Kako pribli§amo otrokom glasbo 1979 1/1
1934TARAPUZA, Stojan Kako prikličeš zvezdo 1986 1/1
7853TARAPUZA, StojanKako prikličeš zvezdo 1986 1/1
6943BAILEY, Gerry Kako priti do denarja 2007 1/1
2080MODERNDORFER, Vinko Kako se dan lepo začne 1993 1/1
5186VUKMIR, Andreja Kako se je princeska spet začela čuditi 2002 1/1
4688GIFFORD, Clive Kako se je začela prihodnost. Stroji 2001 1/1
4836KENDA Hussu, Damjana Kako se kuha mula 2002 1/1
6485Kako sem hźerkama razlo§il nenasilje 2000 1/1
6541Wieviorka, Annette Kako sem hźerki razlo§ila Auschwitz 2000 1/1
3931DEKLEVA, Milan Kako so nastale ZDA 1998 1/1
6389Romska pravljica Kako so nastale gosli 2006 1/1
197PARKER, Steve Kako so živeli dinozavri 1988 0/1
2621MAURER, Neža Kako spi veverica 1975 1/1
2551DANOJLIĆ, Milovan Kako spijo tramvaji 1982 2/2
5752MLAKAR, Ida Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 2004 1/1
6902Mlakar, Ida Kako sta Bibi in Gusti preganjala §alost 2004 1/1
8138MLAKAR, IdaKako sta Bibi in Gusti sipala srečo 2010 0/0
8162MLAKAR, IdaKako sta Bibi in Gusti sipala srečo 2010 1/1
7151Mlakar, Ida Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 2007 1/1
759PARKER, Steve Kako stvari delujejo 1992 1/1
6542BACHARAN, Nicole (et al.) Kako sva svojim otrokom razlo§ila ljubezen 2000 1/1
7074COWLEY, Sue Kako umiriti razred ; poučevanje v osnovni šoli 2007 1/1
9489RAJOVIĆ, Ranko Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka 2015 1/1
9547SVETINA, Peter Kako zorijo ježevci 2017 2/2
9556SVETINA, Peter Kako zorijo ježevci 2017 1/1
5316TYRER, Peter Kako živeti s stresom 1987 1/1
4370Harranth, Wolf Kakšen čudovit travnik! 1995 1/1
5340VOGELNIK, Marija Kam barčica, kam deščica 1986 1/1
8857VOGELNIK, Marija Kam barčica, kam deščica 1986 1/1
3146HEVIER, Daniel Kam gredo sladoledarji pozimi 1986 1/1
7898HEVIER, DanielKam gredo sladoledarji pozimi 1986 2/2
5266FRITZ-Kunc, Marinka Kam grejo ptice umret 2001 1/1
4829ŠTAMPE Žmavc, Bina Kam je izginil sneg 1993 1/1
4243ŽMAVC, ŠTAMPE, Bina Kam je izginil sneg 1993 1/1
1347PEČJAK, Vid Kam je izginila Ema Lauš 1980 1/1
6032PEČJAK, Vid Kam je izginila Ema Lauš? 2005 0/0
4731MAJHEN, Zvezdana Kam kaka sonce 2001 1/1
3446MAKAROVIČ, Svetlana Kam pa kam kosovirja? 1995 2/2
9314Kam pa kam, Ciciban 2015 1/1
8444MANČEK, Marjan Kam pa kam, Modri medvedek? 2012 1/1
2977MAKAROVIČ, Svetlana Kam pa kam, kosovirja? 1975 1/1
1859MAURER, Neža Kam pa teče voda 1972 1/1
7823GRAFENAUER, NikoKam pelje vlak 1995 1/1
3150SUHODOLČAN, Leopold Kam se je skril krojaček Hlaček 0000 0/0
7928SUHODOLČAN, LeopoldKam se je skril krojaček Hlaček [1974?] 1/1
3737PAVLIN, Samo Kam?98 1998 0/0
3738PAVLIN, Samo Kam?98 1998 0/0
4828ŠOŠTER Olmer, Ksenija Kamela Špela 1989 2/2
7717ŠOSTER OLMER, KsenijaKamela Špela 1989 2/2
4484ROWLING, J.K. Kamen modrosti 1999 1/1
94HOCHLEITNER, Rupert Kamnine 1987 1/1
2185ZUPANC, Lojze Kamniti most 1973 1/1
2632PENJIN, Dragiša Kanarček v klobuku 1986 2/2
1732VOLTAIRE, Francois-Marie Arouet de Kandid ali Optimizem / Voltaire 1988 1/1
2625ŽUPANČIČ, Oton Kanglica 1972 2/2
2500BRENKOVA, Kristina Kanglica kaše 1986 2/2
1762FABRICIUS, Johan Kapitan Bontekoe in njegovi mornarčki ; knj 1 1975 1/1
2162FABRICIUS, Johan Kapitan Bontekoe in njegovi mornarčki ; knj 2 1975 0/0
6016Pilkey, Dav Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega smrkavca - 1. del ; 1. Noč nesramnih nočnih nadlog 2005 1/1
6017Pilkey, Dav Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega smrkavca. #Del #1, Noč nesramnih nosnih nadlog ; 2. d Maščevanje smotanih smrkljobotov 2005 1/1
5225PILKEY, Dav, 1966 - Kapitan Gatnik in invazija neverjetno žlahtnih kuharic iz vesolja 2004 1/1
5049PILKEY, Dav Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč 2003 0/0
6891PILKEY, Dav Kapitan Gatnik in šmentani sok škrlatnih štrbunkežev 2007 1/1
355MAY, Karl Kapitan Kajman 1969 0/0
7178LANGREUTER, Jutta Kapitan Volkec in morska pošast 2008 1/1
5815SIVEC, Ivan Kapitanov ključ 2004 1/1
5259SIVEC, Ivan Kapitanov ključ 2004 0/0
3757GORDON, Richard Kapitanovo omizje 1961 1/1
3491GORDON, Richard Kapitanovo omizje 1989 1/1
3538BEVK, France Kaplan Martin Čedermac 1978 0/0
8019BEVK, FranceKaplan Martin Čedermac 2008 5/5
374MAY, Karl Karavana sužnjev ; knj 1968 0/0
3247MONTGOMERY, Rutherford Karažu 1959 1/1
4853LAIRD, Elizabeth Karen and the Artist 2000 1/1
3494CHRISTIE, Agatha Karibska skrivnost 1989 1/1
5390MONTGOMERY, Rutherford Karkažu 1959 0/0
2987KUMER, Drago Karlekove prigode 1952 0/0
8980BIZJAK, Ivan Karmorabit-morabit 1976 1/1
1123MAJCEN, Stanko Kasija ; Prekop ; Revolucija 1988 1/1
1244ZENKER, Helmut Kassbach ali vsesplošno zanimanje za morske prašičke 1976 1/1
8191PEČJAK, VidKataklizma 2010 1/1
3544KAUS, Gina Katarina Velika 1978 1/1
9470Katherine, Katherine 2016 0/1
3166COOLIDGE, Susan Kathy potuje 1997 1/1
4444TOMŠIČ, Marjan Katka in Bunkec 2000 1/1
8981JURCA, Branka Katka, stoj! 1972 1/1
2585JURCA, Branka Katka,stoj! 1972 0/0
2199COOLIDGE, Susan Katy v šoli 1996 1/1
3522STOPAR, Peter Kave, kavice, kofetki 1988 1/1
3103TOLSTOJ, Lev Nikolajevič Kavkaški ujetnik 1983 1/1
1063CURWOOD, Oliver James Kazan, volčji pes 1962 1/1
1706TOMŠIČ, Marjan Kažuni 1990 1/1
8051VITEZ, GrigorKdo bo z nami šel v gozdiček 1986 1/1
7618Medved-Udovič, Vida (et al.) Kdo bo z nami šel v gozdiček? - berilo 2009 1/1
7749KOKALJ, TatjanaKdo gre na sprehod v gozd? 2009 1/1
3814SCHEFFLER, Ursel Kdo ima čas za medvedka 1998 1/1
8222COX, AlexanderKdo je glavni? 2011 1/1
2637LEVSTIK, Fran Kdo je napravil Vidku srajčico 1971 0/0
3142LEVSTIK, Fran Kdo je napravil Vidku srajčico 1975 1/1
9107LEVSTIK, Fran Kdo je napravil Vidku srajčico 2012 1/1
7897LEVSTIK, FranKdo je napravil Vidku srajčico tiskano 1973 0/0
8046LEVSTIK, FranKdo je napravil Vidku srajčico tiskano 1973 0/0
5776LEVSTIK, Fran Kdo je napravil Vidku srajčico? 2004 1/1
4314CVEK, Leopold Kdo je naučil ptičice peti? 1999 1/1
3429PENNINGTON, Piers Kdo je odkrival svet 1987 1/1
3421FLOYD, Elizabeth Kdo je ustvarjal zgodovino 1988 1/1
2491BRENKOVA, Kristina Kdo leti najvišje 1980 0/0
2610BRENKOVA, Kristina Kdo leti najvišje 1984 1/1
2631BRENKOVA, Kristina Kdo leti najvišje 1984 2/2
2615HOFMAN, Branko Kdo mamici soli pamet 1985 1/1
8852HOFMAN, Branko Kdo mamici soli pamet 1985 1/1
2508BRENKOVA, Kristina Kdo se je ustrašil 1989 1/1
5071TARMAN, Draga Kdo se oglaša 2003 1/1
8283Kdo se skriva v ogledalu? 2008 3/6
9324GOMBOC, Mateja, 1964- Kdo si pa ti? 2014 1/1
9458GREEN, John Kdo si, Aljaska? 2014 1/1
4470OBRIST, Jurg Kdoi medvedkom krade med 2000 1/1
8193VIDMAR, JanjaKebarie 2010 0/1
8054VANDOT, JosipKekec in Bedanec 1989 1/1
8961VANDOT, Josip Kekec in Bedanec 2014 1/1
9069VANDOT, Josip Kekec in Bedanec 2014 1/1
4623VANDOT, Josip Kekec in Pehta 2000 2/2
8401VANDOT, Josip Kekec in Pehta 2011 1/1
4897VANDOT, Josip Kekec in Prisank 2002 1/1
3149VANDOT, Josip Kekec in botra Pehta 1982 0/0
3020NOVAK, Bogdan Kekec in divji mož 1994 2/2
8274VIDMAR, JanjaKekec iz 2. B 2011 1/1
4670VANDOT,Josip Kekec na hudi poti 1997 1/1
4672VANDOT, Josip Kekec na volčji sledi 1997 1/1
4986VANDOT, Josip Kekec nad samotnim breznom 1985 2/2
4545VANDOT, Josip Kekec nad samotnim breznom 1991 2/2
4671VANDOT, Josip Kekec nad samotnim breznom 1995 1/1
3141VANDOT, Josip Kekčeve zgodbe 0000 0/0
3940Wendling, Peter Kelly family 1998 1/1
4586RYAN, Lawrie Kemija ; preproste razlage kemijskih pojavov 2000 1/1
7878SMRDU, AndrejKemija ob koncu devetletke 2010 1/1
8526GABRIČ, Alenka Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred 2012 1/1
5262BILIČ, Katjuša Ana Kemijsko računanje v osnovni šoli 2003 1/1
1248ZAJC, Dane Kepa pepela 1984 2/2
3735PREŠEREN, France Kerst per Savizi 1997 0/0
3275DALLAS, Donald Kidnapped 1997 3/3
1121MARINKOVIĆ, Ranko Kiklop ; knj 1 1975 0/0
1122MARINKOVIĆ, Ranko Kiklop ; knj 2 1975 0/0
5389MAY, Karl Kiktahan Šonka in njegova medicina 1963 0/0
8034SHAKESPEARE, WilliamKing Lear 2010 1/1
4745VICARY, Tim Kings and Queens of Britain 1998 1/1
1405STOJŠIN, Vladimir Kino v škatlici vžigalic 1980 1/1
3759MISHIMA, Yukio Kipenje morja 1961 1/1
3761ISTRATI, Panait Kira Kiralina 1964 0/0
9515MÖDERNDORFER, Vinko Kit na plaži 2016 1/1
3923LOVŠIN, Elizabeta Kite 1997 2/2
4557KERROD, Robin Kiti in delfini 2000 1/1
113WALKER, Robert W. Kje izvira Nil? 1991 1/1
1625WAAS, Uli Kje je Malka 1997 1/1
7118BALLIETT, Blue Kje je Vermeer? 2007 1/1
3993GANTSCHEV, Ivan Kje je krtek? 1998 1/1
3083BITENC, Janez Kje je luna 1994 1/1
7075GOLOB, Berta Kje je sreča 2007 1/1
3514SIMMEL, Johanes Mario Kje je tvoj brat Abel 1977 1/1
6413ŠKUTINA, Vladimir Kje prebiva čas 1997 1/1
4916TAVČAR, Lidija Kje se skriva? 2000 0/0
4504KUYPER, Sjoerd Kje stanuje Bog? 1999 1/1
2760KOŠUTA, Miroslav Kje stanuješ, mala miška? 1975 1/1
1902KOŠUTA, Miroslav Kje stanuješ, mala miška? 1975 1/1
7967BIZJAK, PavlinaKjer sanje ne počivajo 2009 5/5
9528SAKSIDA, Igor Kla kla klasika 2017 0/1
1624ŠKRINJAR, Polona Klapa Joka Koprive 1997 1/1
3448BOWRA, C. M. Klasična Grčija 1968 1/1
4534WAUGH, Alexander Klasična glasba. Vodnik za poslušanje in spoznavanje 2000 1/1
5365UMEK, Evelina Klatimaček Grof 1986 3/3
1744VONNEGUT, Kurt ml. Klavnica pet ali Otroška križarska vojna 1980 1/1
435KEJŽAR, Mira Klekljanje 1988 1/1
3669WERTHEIMER, Oskar von Kleopatra ; kraljica, ljubimka, pustolovka 1978 1/1
1281ŠTAMPE-Žmavc, Bina Klepetosnedke 1996 1/1
1221LONDON, Jack Klic divjine 1994 0/0
6903LINDGREN, Astrid Kljukec spet leta 2007 1/1
9521SIMONČIČ, Nace Kljukčeve dogodivščine 1 2008, p [1968?] 1/1
9522SIMONČIČ, Nace Kljukčeve dogodivščine 2 2008, p [1968?] 1/1
3800BLAVATSKY, Helena Petrovna Ključ k teozofiji 1994 0/0
7123SVETINA, Peter Klobuk gospoda Konstantina 2007 1/1
3148PEROCI, Ela Klobuček, petelin in roža 1968 0/0
3087VOLČIČ, Marija Klobučki 1994 1/1
4277VIDMAR, Janja Klovn iz Strahovskega Dola 1999 1/1
1572KAJZER, Janez Klub v črnem 1985 1/1
1017KAJZER, Janez Klub v črnem 1985 1/1
3643MAKAROVIČ, Marija Kmet 1997 1/1
2168BEVK, France Kmetič in volk ; tri igrice za ročne lutke 1952 0/0
954BALZAC, De Honore Kmetje 1955 0/0
3786REYMONT, Wladyslaw Stanislaw Kmetje 1973 1/1
3412REYMONT, Wladyslaw Stanislaw Kmetje ; knj 2 1973 1/1
3404REYMONT, Wladyslaw Stanislaw Kmetje ; knj 3 1974 1/1
3405REYMONT, Wladyslaw Stanislaw Kmetje ; knj 4 1973 1/1
1599KERSNIK, Janko Kmetske slike 1974 0/0
1549KERSNIK, Janko Kmetske slike 1982 2/2
3145MAKAROVIČ, Marija Kmečka abeceda 1983 2/2
7903MAKAROVIČ, MarijaKmečka abeceda 2 1983] 1/1
9015SEDEJ, Ivan Kmečka hiša na Slovenskem 1976 1/1
2046BEVK, France Knjiga o Titu 1967 0/0
3799RODE, Franc Knjiga o verstvih 0000 1/1
6135DITERLIZZI, Tony (et al.) Knjiga o škratih 2006 1/1
4606Knjiga o čudovitih živalih 1998 1/1
7471ENRIGHT, Dominique (et al.) Knjiga za fante 2009 1/1
7477FOSTER, Juliana Knjiga za punce 2009 1/1
7876HVASTIJA, MiranKnjiževnost 2005 2/2
8619PRIJATELJ, Ivan Književnost mladoslovencev 1962 1/1
4317BRISOU-PELEN, Evelyne Knjižmničarjeva velika ljubezen 1998 1/1
2095JAMNIK, Tilka Knjižna vzgoja otrok od predbralnega obdobja do 9. leta starosti 1994 0/0
1217LENZ, Siegfried Knjižni molj ; dvajset vedrih mazurskih zgodb 1973 2/2
9321KOCIANČIČ, Štefan Knjižnice ; kratko navodilo o tem kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske 2015 1/1
5738KORDIGEL, Metka (et al.) Knji§evna vzgoja v vrtcu 1999 1/1
4536TAUBNER, A., D. Knullen und kleben 1998 1/1
2912SCHMIDT, Matjaž Ko bom predsednik 1984 0/0
243STROPNIK, Ivo Ko je vsaka pot za pol ure daljša: za dedke in babice 1996 1/1
4371KRAVOS, Marko Ko je zemlja še rasla 1996 1/1
5709TARMAN, Draga Ko ježek spi ; kdo zimo prespi, kdo predremlje, kje so žuželke in kje je polžek? 2002 1/1
3564Ko lebdijo mize 1990 1/1
4148RIHTARŠIČ, Mateja Ko luna praznuje rojstni dan 1998 1/1
3196JURCA, Branka Ko nina spi 1998 3/3
4424ZORMAN, Ivo Ko odletijo še lastovke 1999 1/1
4817TAGHOLM, Sally Ko pade noč 2002 1/1
8006Ko pravljice oživijo 2003 [i. e. 2004] 1/1
9440Ko pravljice oživijo 2003 [i. e. 2004] 2/4
4856BREZINA, Thomas Ko se prebudi ledeni človek 2002 1/1
917BOŽIČ, Dragan Ko se prikaže redeči konj 1970 1/1
2730PISK, Bojan Ko se smejem, vse razgrejem 1983 1/1
5084VOGRIČ, Marija Ko se zvezda utrne z neba 2002 1/1
1604KASTNER, Erich Ko sem še majhen bil 1972 1/1
2555BALOG, Zvonimir Ko sem še majhen bil 1977 2/2
8679KAPIDŽIĆ-Hadžić, Nasi Ko si bila majhna 1976 1/1
4098MASSON, Jeffrey Moussaieff Ko sloni jokajo: čustveno življenje živali 1998 1/1
1008GODINA, Ferdo Ko so cvetele marelice 1981 1/1
8122Ko so svetniki gostovali 2010 1/1
8169Ko so svetniki gostovali 2010 1/1
5209FRIEDRICH, Joachim Ko učitelji obmolknejo 2004 1/1
1496JURCA, Branka Ko zorijo jagode 1976 2/2
522JURCA, Branka Ko zorijo jagode 1989 2/2
2962LAINŠČEK, Feri Ko želi Tilčka postati Tilka in ko želi Tilček postati Tilen 1990 1/1
8814LAINŠČEK, Franc Ko želi Tilčka postati Tilka in ko želi Tilček postati Tilen 1990 1/1
7093KRINGS, Antoon Kobilica Milica 2007 1/1
8140ZOREC, MarjetaKobilica in polžek 2010 1/1
9030URAN, Terezija (et al.) Kocka 4 ; Delovni zvezek 2002 1/1
9055URAN, Terezija Kocka 5, učbenik 2010 0/0
9219Kocka 7 Kocka 7 ; Delovni zvezek 2003 1/1
9228Kocka 7: 1. del Kocka 7: 1. del ; 1. del 2002-2003 1/1
5214REMEC, Miha Kodeljica v vesolju 1987 1/1
8856REMEC, Miha Kodeljica v vesolju 1987 1/1
2067ANTIČ, Miroslav Koder plavih las 1970 1/1
7763KOKALJ, TatjanaKoga ima Neža najraje? 2008 1/1
6304KORTEPETER, Paul Koga ima mamica rajši 2002 1/1
7115MUCK, Desa Kokoš velikanka 2007 3/3
4900MAKAROVIČ, Svetlana Kokoška Emilija 1993 3/3
8511BEVC, Cvetka Kokoška Slavica ; Petelin Vladimir 2012 2/2
2646NANEVSKI, Duško Kokoška in dvanajst piščancev 1981 2/2
7683JOLIBOIS, ChristianKokoška, ki je želela videti morje 2009 1/1
7688JOLIBOIS, ChristianKokošnjak med zvezdami 2009 1/1
3687OEKTER, Dr. Kolači vaš ponos 0000 1/1
1671SUHADOLČAN, Primož Kolesar naj bo! 1997 1/1
1835KERMAUNER, Aksinija Koliko sem bila stara, ko sem se rodila? 1997 1/1
8145Koliko stane svoboda 2010 2/2
7912KAC-MARN, ŠtefkaKoliščarji 2009 1/1
3042DEJONG, Meindert Kolo na šolski strehi 1997 2/2
1714GAGARIN, Juri Kolumba vesolja ; Pot v vesolje , 700 000 kilometrov v vesolju 1963 0/0
9403Komedije. Osem dramskih besedil 2016 1/1
8111JUUL, JesperKompetentni otrok 2010 1/1
106VERBOVŠEK, Leopold Komu (ni)smo tujci? ; knjiga izziviov 1995 1/1
1050BORSKA, Ilona Komu zlata drsalka? 1974 1/1
3504HEMINGWAY, Ernest Komu zvoni 1964 0/0
5203KRAMARIČ, Mira Komunikacijske igre s poudarkom na bogatenju besedišča ; zbirka priprav za učitelje 2000 1/1
3620KIRST, Hans Hellmut Konec 1945 ; roman 1987 0/0
800OMERZEL-Terlep, Mira Konji naše pravljice 1996 1/1
3006MAJNIK, Florjan Konji, ti dobri konji 1984 1/1
3005MORIC, Rudo Konjiček mojstra Packe 1977 1/1
3143NANDA, Major Konjički iz krompirja 1972 0/0
4788GREUNE; Rotraut Konrad Kopitnik je konj ; Oskarjeva knjiga o knjigah 2002 1/1
5725S Kontracepcija 0000 1/1
2051MIDDLEBROOK, Martin Konvoj 1980 1/1
3524KESTEN, Hermann Kopernik in njegov svet 1964 0/0
5127RODE, Marjan Koraki včasu. Novi vek. Delovni zvezek za 7.r. razred osemletke in 8. razred devetletke 2003 1/1
3001MAKAROVIČ, Svetlana Korenčkov palček 1992 2/2
8416MAKAROVIČ, Svetlana Korenčkov palček 2007 1/1
1247ZUPANČIČ, Beno Koromindija doma 1971 2/2
490MODERNDORFER, Vinko Koroške ljudske pravljice in pripovedke 1990 0/0
491MODERNDORFER, Vinko Koroške ljudske pravljice in pripovedke 1991 1/1
492MODERNDORFER, Vinko Koroške ljudske pravljice in pripovedke 1992 1/1
532MODERNDORFER, Vinko Koroške ljudske pravljice in pripovedke 1994 1/1
3694ELLER, Fran Koroške pesmi 1947 1/1
3975SUHODOLČAN, Leopold Koroške pripovedke 1998 1/1
3011MAURER, Neža Koruzni punčki 1993 1/1
1058GODINA, Ferdo Kos rženega kruha 1971 2/2
4796BAUM, L. Frank Kositrni drvar iz Ozove dežele 2001 0/0
1278KORSCHUNOW, Irina Kosmatinček 1996 1/1
2978MAKAROVIČ, Svetlana Kosovirja na leteči žlici 1974 0/0
8407MAKAROVIČ, Svetlana Kosovirja na leteči žlici 1974 0/0
4452MAKROVIČ, Svetlana Kosovirja na leteči žlici 1994 1/1
6241MAKAROVIČ, Svetlana Kosovirja na leteči žlici 2001 0/0
2765KRANJEC, Miško Kost 1982 2/2
3346MAUER, Neža Kostanjev škratek 1997 1/1
4924OKORN, Maja Kostanjčki 2002 1/1
8989Kot v filmu 2013 1/1
8666MÖDERNDORFER, Vinko Kot v filmu 2013 1/1
5722ŠTEFAN, Anja Kotiček na koncu sveta 2005 2/2
8248KOS, StellaKozarček preveč 2011 1/1
4176JURČIČ, Josip Kozlovska sodba in druge zgodbe 1998 1/1
8768JURČIČ, Josip Kozlovska sodba v Višnji gori 1977 1/1
844JURČIČ, Josip Kozlovska sodba v Višnji gori in ostale zgodbe 1995 1/1
3666BEVK, France Kozorog 1977 1/1
762SUHODOLČAN, Primož Košarkar naj bo! 1994 0/0
5787SUHODOLČAN, Primož Košarkar naj bo! 2002 1/1
5833SUHODOLČAN, Primož Košarkar naj bo! 2002 1/1
7932BULJAN, MiraKošuta Jesen 1967 0/0
8565BRENK, Kristina Košček sira 1971 1/1
2143HINES, Jack Koža črnega volčjaka 1959 0/0
9365STOWE, Harriet Beecher Koča strica Toma ; ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike 1968 1/1
914BEECHER-Stowe, Harriet Koča strica Toma ali Življenje črncev v suženjskih državah Amerike 1993 1/1
2197BEECHER-Stowe, Harriet Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike 1973 1/1
3238BEECHER-Stowe, Harriet Koča strica Toma ali žvljenje črncev v suženjskih državah Amerike 1954 1/1
4127ČERNAČ, Janez Kočeevska: gozdnata in skrivnostna dežela 1998 1/1
1371PREUSSLER, Otfried Krabat 1. 2. 1979 1/1
2633PRUNK-UTVA, Ljudmila Kraguljčki 1977 1/1
9564Krajinski park Sečoveljske soline 2017 1/1
6189DEAN, Jan Kraksis in kravja župca 2002 1/1
2817ROTMAN, G.Th. Kralj Debeluh in sinko Debelinko 1994 0/0
8970Kralj Drozgobrad 1980 1/1
2872BAMBIČ, Milko Kralj Honolulu 1990 2/2
803ČATER, Dušan Kralj Matjaž 1996 1/1
4361RUSKIN, John Kralj Zlate reke 1999 1/1
3956CURWOOD, James Oliver Curwood Kralj grizlijev 1998 1/1
3517RENAULT, Mary Kralj mora umreti 1961 1/1
4000Sofokles Kralj oidipus 1959 1/1
2825JARC, Marko Kralj žog in Sončni stric 1988 1/1
7850HADŽIĆ, FadilKraljestvo smeha 1980 0/0
5344SLANA, Miroslav Kraljevina Packarija 1993 1/1
2553JAGODIC, Vlado Kraljevski pravljičar 1986 1/1
8853Kraljevski pravljičar 1986 1/1
7782DOLENC, MateKraljičin lipicanec in druge zgodbe 2009 1/1
7886DOLENC, MateKraljičin lipicanec in druge zgodbe 2009 1/1
3144ANDERSEN, Hans Christian Kraljična na zrnu graha 1973 2/2
7934ANDERSEN, Hans ChristianKraljična na zrnu graha 1973 1/1
3139ANDERSEN, Hans Christian Kraljična na zrnu graha 1975 0/0
7862ANDERSEN, Hans ChristianKraljična na zrnu graha 1988 0/0
5046ANDERSEN, Hans Christian Kraljična na zrnu graha 2003 2/2
6463ANDERSEN, Hans Christian Kraljična na zrnu graha 2003 2/2
6073VOGLAR, Mira Krampata, campata 2005 1/1
9013PAVLOVEC, Rajko Kras 1976 2/2
6390GOMIEN, Donna Kratek vodiź po Evropski konvenciji o źlovekovih pravicah 1995 1/1
3841GRAFENAUER, Ivan Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva 1973 0/0
8625GRAFENAUER, Ivan Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva 1973 1/1
1298ŠTIH, Bojan Kratke in izmišljene zgodbe iz let 1941-1945 1988 1/1
1441SVEVO, Italo Kratko sentimentalno potovanje: izbrana proza 1988 1/1
9513AHAČIČ, Kozma Kratkoslovnica 2017 1/1
3521ERSKINE, John Kratkotrajna sreča Francoisa Villona 1986 1/1
4328ROZMAN, Andrej Krava, ki jo je pasel Mihec 1999 3/3
8525BAVDAŽ, Marija Krave 1989 1/1
8136ŠKOBERNE, BiljanaKraške jame 2010 1/1
84ALJANČIČ, Marko Kraški svet 1988 1/1
9009ALJANČIČ, Marko Kraški svet 1988 1/1
1540KUNAVER, Pavel Kraški svet in njegovi pojavi 1957 1/1
8556BLAŽIČ, Milena Kreativno pisanje ; priročnik vesele znanosti od besede do besedila 1992 -1/0
1600KREFT, Bratko Kreature ; komedija v treh dejanjih 1948 1/1
3785BARWICK, James Kremeljski naklepi 1988 0/0
3098TRDINA, Janez Kresna noč 0000 1/1
7929KOVAČ, PoloncaKresnica podnevnica 1983 1/1
2547ARHAR, Vojan Tihomir Kresnice 1974 1/1
2861FRBEŽAR, Ivo Kresničke 1992 1/1
3562VENTURA, Piero Kreta 1989 1/1
4693BREZINA, Thomas Krik zlate kače 2001 1/1
1986PRATCHETT, Terry Krila ; tretja knjiga o nomih 1994 1/1
8121KONC LORENZUTTI, NatašaKrilate in kosmate basni 2010 1/1
9491KONC Lorenzutti, Nataša Krilate in kosmate basni 2010 2/2
2611ELUARD,Paul Krilčica 1983 2/2
1493KIRST, Hans Hellmut Kriminalistika 1973 0/0
6120FRIEDRICH, Joachim Kriminalka pod §arometi 2006 0/0
8080LENK, FabianKriminalke za male detektive 2010 1/1
55SYMES, R.F. Kristali in dragulji 1996 1/1
3710FATTAH, Michael Kristjana 1984 0/0
3711FATTAH, Michael Kristjana ; knj 2 1984 0/0
1420STRITAR, Josip Kritični spisi 1971 1/1
9482GREEN, John Krive so zvezde 2014 1/1
3147TRENTARSKA LJUDSKA Krivopetnice in zlatorog 1985 1/1
3774LONDON, Jack Krištof Kolumb 1961 0/0
6139KOŠUTA, Miroslav Križada ; izbrane pesmi za otroke 2006 2/2
4033BECKMAN, Thea Križar v jeansu 1998 1/1
1393SIENKIEWICZ, Henryk Križarji ; knj 1 1970 2/2
1394SIENKIEWICZ, Henryk Križarji ; knj 2 1970 2/2
2968KOVIČ, Kajetan Križemkraž 1991 2/2
8676KOVIČ, Kajetan Križemkraž 1991 1/1
7551JURČIČ, Josip Krjavljeva zgodba 1995 1/1
8971SUHODOLČAN, Leopold Krojaček Hlaček 1972 1/1
3194Krojaček Hlaček 1991 2/2
9553SUHODOLČAN, Leopold Krojaček Hlaček 2017 2/2
1149EDGAR, Allan Poe Krokar ; izbrano delo 1985 1/1
2520GUILLOT, Rene Krokodil Takuman 1992 1/1
8869GUILLOT, Rene Krokodil Takuman 1992 1/1
6053WHITE, Kathryn Ivy Krokodil je tu 2005 1/1
3740DR. Oekter, Krompir 1986 0/0
1889NOVAK, Boris A. Kronanje 1984 1/1
1635KONWICKI, Tadeusz Kronika ljubezenskih pripetljajev 1990 1/1
1423PETIŠKA, Eduard Krtek in avtomobilček 1997 0/0
3812DOSKOČILOVA, Hana Krtek in orel 1998 0/0
4898MILER, Zdenek Krtek in raketa 2002 2/2
5954SCHWARTZ, Roslyn Krtji sestrici in mesečna noč 2005 1/1
354MAY, Karl Kruger Bej ; knj 5 1972 0/0
810MAY, Karl Kruger-Bej 1972 0/0
1601KRANJEC, Miško Kruh je bridka stvar 1959 1/1
1777ŽUŽEK, Branko Kruh moje matere 1973 1/1
2679ŽUŽEK, Branko Kruh moje matere 1979 1/1
168RENČELJ, Stanko Kruh na Slovenskem 1993 1/1
9499Brenk, Kristina Kruh upanja -Spomini na Prežiha 1982 0/0
2780VOŠNJAK, Sergej Kruh, ki ga ni bilo 1971 1/1
2582VOŠNJAK, Sergej Kruh,ki ga ni bilo 1971 2/2
2736BRENKOVA, Kristina Kruhek 1968 0/0
8405JAMNIK POCAJT, Tatjana Kruhek je šel po svetu 2011 1/1
4941VIDMAR, Janja Krvava legenda 2003 0/0
4500MEVLJA, Dušan Krvava zarja svobode ; izbor partizanskih pesmi in proze 2000 1/1
3516SHELDON, Sidney Krvna zveza 1985 0/0
1060GOLDONI, Carlo Krčmarica ; komedija v treh dejanjih 1958 1/1
1316BUCALO, Branko Ku-Klux Klan znova na pohodu 1971 0/0
4377BLOOM,Becky Kukavček 1999 1/1
3503MEE, Charles L. Kupčija v Potsdamu 1976 0/0
1547KOSMAČ, France Kurent in smrt ; pesmi 1950 1/1
1710CANKAR, Ivan Kurent starodavna pripovedka 1979 1/1
3140ROGELJ, Bine Kurirček Tinček 1985 0/0
2759SUHODOLČAN, Leopold Kurirčkov dnevnik 1977 1/1
2992MATE, Miha Kurja vojska 1985 0/0
6056SUHODOLČAN, Primož Kuža, zaljubljen kot pes 2005 1/1
8855NOVAK, Marjeta Kužmucke 1984 1/1
330PUKL, Valerija Kvaliteta učenja in znanja ob projektnem učnem delu 1994 0/0
1834DEPORTER, Bobbi Kvantno učenje ; osvobodite genija v sebi 1996 0/0
3995HEDERIH,Darko Kvizi in uganke v šoli 1994 1/1

Število zadetkov: 677